bl fb

Bien bao lao dong

Biển báo lao động bảo vệ tính mạng con người

Biển báo lao động cùng Trụ biển báo T-04

Biển báo lao động: Hình ảnh sinh động, gần gũi với người lao động nhằm nhắc nhở họ luôn ý thức về sự an toàn, kết cấu tiện lợi, dễ di chuyển tiết kiệm nhiều chi phí, sử dụng phổ biến cho các công trình xây dựng, nhà máy, xí nghiệp.. Chấtliệu :Ốngsắt + chân trụ, form 5mm, Decal in KTS chất lượng cao.